Anadilde Ders

Dil, okul olarak ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesidir. Okul çağındaki  çocukların anne ve babalarının  dilini öğrenmeleri bizim için önem arz etmektedir. Bundan dolayı okulumuzda „Türkçe Dersi“ verilmektedir.

Türkçe Dersi, 1. sınıftan itibaren anadili Türkçe olan çocuklar için başlamakta ve 4’üncü sınıfa kadar kesintisiz olarak verilmektedir.

Çocukların dil hakimiyet yeteneğini, sözlü ve yazılı iletişim alanında desteklemek istiyoruz. Böylelikle dil zenginliliğine ve ülkemizin çok dilliliğine de katkı sunmuş oluyoruz. Dersimiz en başından itibaren kendine, başka dillere ve kültürlere karşı hoşgörü ve kabul etme esasına dayanmaktadır.

Diğer bir hedefimiz de, sosyal uyum sürecine ve çocukların kişisel gelişim sürecine katkı sağlamakdır. Anadil çocukların öz kimliğinin bir parçasıdır. Anadil bazı ailelerde, tek konuşulan dil olarak geçmektedir. Buna destek sunmak, bizim için özel bir yer ve anlam teşkil ediyor.